Pesten

Pesten, 1 op de 4 kinderen  maakt het wel eens mee. Als je er goed op weet te reageren, kun je het vaak stoppen.

De meest voorkomende problemen van (hoog)gevoelige kinderen en jongeren die gepest worden, zijn:

 • Dat ze niet weten hoe ze kunnen reageren op vervelende opmerkingen of fysiek geweld
 • Dat ze met tegenzin naar school gaan of met hoofdpijn of buikpijn naar school gaan of thuiskomen.
 • Dat ze niet weten hoe ze kunnen omgaan met roddelen of buitensluiten
 • Dat ze het lastig vinden om nee te zeggen of hun mening te geven
 • Dat ze geen nee durven zeggen

Maar dat hoeft niet zo te blijven! Stel je voor dat je kind weet hoe het kan reageren en daardoor geen last meer heeft van het pesten.

Wat heeft je kind nodig om dit te bereiken? Het beheersen van de onderstaande vaardigheden:

 • een weerbare lichaamshouding en een sterke uitstraling
 • kunnen reageren op vervelende opmerkingen of lichamelijke vormen van pesten
 • eigen mening durven geven
 • zeggen waar je last van hebt, als iemand bijvoorbeeld iets afpakt
 • omgaan met buitensluiten en zorgen dat je weer mee mag doen/praten
 • nee durven zeggen
 • hulp vragen
 • kunnen reageren op digitaal pesten (indien nodig)
 • verdedigingstechnieken (indien nodig)

Dit kan je kind leren tijdens de begeleiding ‘Pesten de baas’. Deze begeleiding wordt individueel gegeven.

Pesten: Praktische informatie over individuele begeleiding  ‘Pesten de baas’

Ik begeleid je kind individueel  in 6-8 keer een uur om te leren om voor zichzelf op te komen en indien nodig het pesten te stoppen. In deze bijeenkomsten wordt er gewerkt aan wat je kind wil leren door middel van gesprekken, creatieve oefeningen en lichaamsgerichte oefeningen (aanraking, massage (over de kleding heen), haptonomie, craniosacraal ontspanning, energetische oefeningen, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen en psychomotorische oefeningen), afhankelijk van wat bij je kind past. Meestal is het zo dat per sessie het eerste half uur bestaat uit aanraken (daar ben je vaak als ouder bij) en het tweede half uur is wat actiever (lichaamsgericht, spel, creatief). Ik werk vaak eerst met aanraking, omdat aanraken ervoor zorgt dat kinderen meer bij hun gevoel komen, steviger in hun lijf komen, meer zelfvertrouwen krijgen, en daardoor ook makkelijker hun eigen oplossingen kunnen vinden. Of je er dit tweede half uur bij bent en ook meedoet, bekijken we even per keer. In het geval van jongeren, werk ik meestal het hele uur met de jongere alleen.

De kinderen/jongeren krijgen daarnaast opdrachten mee naar huis om de geleerde vaardigheden te oefenen in hun dagelijks leven en om hun zelfvertrouwen te bevorderen. Voorafgaand aan de begeleiding vindt er een intakegesprek met ouders plaats. Meestal vindt er tijdens de begeleiding ook nog een ouderbegeleidingsgesprek plaats (meestal na elke 4 sessies). De kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars. Voor de kosten kunt u kijken onder vergoedingen.

Wil je dat je kind het pesten de baas kan, meld je kind dan hier aan. Ook voor vragen kun je contact met mij opnemen.

Comments are closed.