Vergoedingen

Intakegesprek therapie, 60 minuten (online of in de praktijk)
€98,50
Sessie therapie, 60 minuten (online of in de praktijk)
€98,50

De kosten van therapie zijn vrijgesteld van BTW.

Bij therapie zal ik in het intakegesprek eerst met je bespreken wat je hulpvraag is, en vragen naar je medische en psychische voorgeschiedenis. Als we nog tijd over hebben, gaan we alvast aan de slag met energetische en lichaamsgerichte therapie.

Vergoeding door zorgverzekeraars: 

Therapie (inclusief intakegesprekken) worden gedeeltelijk vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering, ‘alternatieve geneeswijzen’ (de mate van vergoeding kun je terug vinden in je polisvoorwaarden).  De helft van het bedrag (49,25 euro van de 98,50 euro) komt in aanmerking voor vergoeding. Dit is zo omdat ik zowel psychosociaal als lichaamsgericht/energetisch werk en alleen het psychosociale gedeelte van mijn behandelingen vergoed kan worden. Overigens krijg je door de meeste zorgverzekeraars 25 tot 45 euro per sessie vergoed, dus uiteindelijk maakt dat voor jou als cliënt meestal geen verschil. Wat jouw zorgverzekeraar precies vergoedt, vind je in de lijst van 2024.

De kosten van deze therapie vallen niet onder het eigen risico.

Kom je er niet helemaal uit qua hoe het zit met vergoedingen, neem dan gerust even contact met mij op.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en deze therapie heeft geen invloed op je eigen risico.

Ik word vergoed in verband met mijn lidmaatschap van de NFG. Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ (die soms als vereiste in de lijst staat van zorgverzekeraars). Ik ben aangesloten als ‘Praktijk Puur zijn’.  Staat je zorgverzekeraar er niet bij, informeer dan even bij je zorgverzekeraar of mijn praktijknaam ‘Praktijk Puur zijn’ of mijn naam (J.H. Kruijt of Leonie Kruijt) in het systeem staat onder de alternatieve geneeswijzen.

Vergoeding door werkgevers:

Regelmatig vergoeden werkgevers de sessies hier in het kader van persoonlijke ontwikkeling, of herstel van burn out of andere klachten waardoor je niet of minder kunt werken. Je kunt dit zelf met je werkgever overleggen.

Op alle diensten van Praktijk Puur zijn zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Voor klachten over therapie kun je de terecht bij de NFG.

Afspraken kunnen kosteloos verzet of afgezegd worden tot 48 uur van te voren. Afspraken die niet minimaal 48 uur vantevoren worden afgezegd of verzet, worden in principe in rekening gebracht.

Wil je graag meer weten, neem dan contact met mij op

praktijk puur zijn